Tuesday  20th  February

Inter  Milan  v  Atletico  Madrid  20.00

Wednesday  21st  February

FC Porto  v  Arsenal  20.00

Saturday  24th  February

Ireland  v  Wales  14.15

Scotland  v  England  16.45

Arsenal  v  Newcastle  20.00

Sunday  25th  February

France  v  Italy  15.00

Monday  26th  February

Coventry  v  Maidstone  19.45

Tuesday  27th  February

Blackburn  v  Newcastle  19.45

Luton  v  Manchester  City  20.00

Wednesday  28th  February

Notts  Forrest  v   Manchester  United  19.45

Liverpool  v  Southampton  20.00

Tuesday  5th  March

Bayern  Munich  v  Lazio  20.00

Saturday  9th  March

Manchester  United  v  Everton  12.30

Italy  v  Scotland  after the Everton game

England  v  Ireland  16.45

Sunday  10th  March

Wales  v  France  15.00

Saturday  16th  March

Arsenal  v  Chelsea  12.30

Wales  v  Italy  14.15

Ireland  v  Scotland  16.45

France  v  England  20.00

Saturday  23rd  March

England  v  Brazil  20.00

Tuesday  26th  March

England  v  Belgium  19.45